zabezpečovací a požární technika
          bezpečnostní dveře a trezory
                    zabezpečení objektů a vozidel

O firmě arrow Poradna arrow Sebeobrana
cat_self.jpg

Nutná obrana a

osobní bezpečnost

Nutná  obrana a její použití je často diskutovanou oblastí našeho života. Každému z nás se může kdykoliv stát, že bude nucen použít sebeobrany proti napadení útočníkem. V tu chvíli je dobré vědět, v jakých mezích nám zákon dovoluje sebeobrannu vést tak, aby nemohla být kvalifikována jako nepřiměřená k útoku, proti kterému byla použita. 

NUTNÁ OBRANA § 13 trestního zákona

(zákon č. 140/1961 Sb.)

Pojem:
Čin, jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Podstatou nutné obrany je odvrácení útoku. Ze slov „někdo odvrací“ vyplývá, že k činu v nutné obraně je oprávněn kdokoliv.
  1. Jedná se o útok člověka . Za útok člověka lze považovat i útok psa poštvaného člověkem. Útok nemusí mít vždy povahu trestného činu, např. i proti útoku duševně choré osoby je přípustná nutná obrana.
  2. Útok směřuje proti životu a zdraví ale rovněž majetku.
  3. Útok přímo hrozící je takový, který má bezprostředně nastat. Nutná obrana je přípustná i proti útoku již uskutečňovanému. Např. Nutná obrana majetku je přípustná v době, kdy se lupič násilím zmocnil věci a s touto kořistí odchází pryč. Rovněž toto odnášení kořistí je ještě útokem!
  4. Přiměřenost obrany- nutná obrana může být intenzivnější než útok.

Vybočení z mezí nutné obrany (exces)

  • Obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
  • Obrana nebyla s útokem současná.
Od vybočení z nutné obrany je nutné odlišit tzv. "oplácení“ . Spočívá v tom, že obránce nejprve útočníka znehybní, např. spoutáním a v době, kdy již z jeho strany žádný útok nehrozí, se mu začne mstít, bije ho apod.

Příklad

Dvě dívky se dostaly v cukrárně do hádky, šermovaly proti sobě rukama a nadávaly si. Při této hádce dala první dívka druhé facku. V okamžiku útoku druhá dívka vytáhla z kapsy nůž a bodla první dívku dvakrát do ruky a potřetí do boku. V tomto případě nepůjde u druhé dívky o nutnou obranu, protože obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, který proti ní vedla první dívka.

Příklad

Do klenotnictví vstoupil zákazník, který si chtěl koupit zlatý řetízek. V nestřeženém okamžiku uchopil řetízek v hodnotě 4000,-Kč a vyběhl s ním z prodejny. Prodavač se jej snažil zastavit tím, že po něm vystřelil z legálně držené pistole, zasáhl jej do zad a těžce jej zranil. V tomto případě se jedná o vybočení z mezí nutné obrany, protože útok zákazníka nesměřoval proti životu a zdraví, ale proti majetku! Přiměřenou obranou by v tomto případě byla hrozba zbraní nebo varovný výstřel do vzduchu.
Naše nabídkaZabezpečovací zařízení       Poradna       Právní doložka       Mapa stránek       Kontakt