zabezpečovací a požární technika
          bezpečnostní dveře a trezory
                    zabezpečení objektů a vozidel

O firmě arrow Profil společnosti
s_profil.jpg

Profil společnosti

Firma ČIP plus s.r.o. Příbram vznikla v roce 1992, jako samostatný podnikatelský subjekt. Její zaměření od založení bylo a je na oblast projekce, dodávek a následný provozní servis v oblasti zabezpečovacích technologií. Činnost byla později rozšířena i na oblasti komplexních dodávek elektrické požární signalizace a uzavřených televizních okruhů, včetně zajišťování mechanické ochrany a režimové kontroly vstupů systémy přístupových karet, lepení bezpečnostních a solárních fólií, atd.
Společnost s ručením omezeným byla založena bývalými vývojovými pracovníky zabezpečovacích technologií Výzkumného a vývojového závodu Uranových dolů Kamenná u Příbrami, se zaměřením zejména na technickou ochranu objektů Ministerstva paliv a energetiky ČSFR, uranového průmyslu a objektů nápravných zařízení Ministerstva spravedlnosti. Dlouholeté zkušenosti z práce s elektrickou zabezpečovací signalizací i předchozí spolupráce s odborem ochrany objektů Ministerstva vnitra ČSFR byla zúročena zejména v kvalitě navrhovaných řešení zabezpečení různých typů objektů, při kterých jsou dle požadavků zákazníka realizovány různé typy technické ochrany objektů a jejich vzájemné kombinace. Pomocí datových výstupů ústředen zajišťujeme přenos dat s výpisy přes tiskárny a do systémů PCO (pult centrální ochrany). Při požadavku investora na vysoký uživatelský komfort zabezpečovacího systému zajistíme i grafický výstup informací v reálném čase.
Vyhodnocení poplachové informace zajišťujeme nejenom formou lokální akustické a optické signalizace, ale máme oprávnění k instalaci systémů a zařízení zajišťujících přenos poplachových informací po jednotné telefonní síti, např. pomocí ATH (automatických telefonních hlásičů) nebo systémů pultů centralizované ochrany typ GENOVA, NAM a RADOM.
Máme rovněž oprávnění instalovat rádiová přenosová zařízení, systému PCO RADOM a objektových zařízení ART 2000, firmy ADVANCED RADIO TELEMETRY systému PCO FAUTOR II. provozovaných jako jednotný systém ochrany objektů Policií ČR. Z výše uvedených důvodů jsme schopni zabezpečit komplexní dodávky zabezpečovacích, monitorovacích a kartových přístupových systémů v jakémkoliv objektu, včetně přenosových systémů s napojením na pulty centralizované ochrany.

Dodací podmínky

Záruční a servisní podmínky

Naše příkladné zakázky

Zabezpečovací zařízení       Poradna       Právní doložka       Mapa stránek       Kontakt