zabezpečovací a požární technika
          bezpečnostní dveře a trezory
                    zabezpečení objektů a vozidel

O firmě arrow Osobní bezpečnost a obrana arrow Způsob a možnosti sebeobrany
cat_obrana.jpg

Způsob a možnosti sebeobrany

Použití všech prostředků individuální obrany jednotlivce (peřové spreje, el. Paralyzéry, plynové pistole apod.) je možné jen na základě zákona, za dodržení podmínek nutné obrany - §13 a krajní nouze - §14 Trestního zákona (TZ) č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Chování a reakce potenciálních obětí

Při kontaktu s útočníkem jde především o to, že ho musíme překvapit a šokovat. Tím ho buď odradíme, aby v útoku pokračoval nebo alespoň získáme čas na rozmyšlení, co dělat dál.
Reakci napadeného - oběti lze jen těžko předem odhadovat. Mnohdy se jedná pouze o několik sekund, kdy se musí rozhodovat, co podnikne, jak se bude bránit. Nepřipravenost a improvizace obrany nevede většinou kúspěchu. Lépe je na tom ten, kdo s možností útoku počítá, třeba tím, že si pořídil některý z individuálních prostředků obrany. Ale ani u něho se nedá s určitostí předpokládat, jak si bude počínat, zda vůbec individuální prostředek obrany použije. O to více bude útočník překvapen, když se napadený, například senior, začne efektivně bránit a dá tak najevo, že není žádná pasivní oběť. V mnoha případech útočník od svého záměru upustí a bude hledat štěstí jinde.

Pepřové spreje a paralyzéry

V naší republice není žádný orgán či instituce, která by například obranné spreje schvalovala k prodeji. Odbor hygieny, epidemiologie a mikrobiologie Ministerstva zdravotnictví posuzuje pouze použitou chemikálii tak, aby nebyla jedovatá a na předem určenou dobu pouze útočníka paralyzovala. Současně odbor upozorňuje žadatele na jeho povinnost, poskytovat spotřebitelům české návody k použití výrobků včetně výstražných upozornění, pokynů pro bezpečnost a ochranu zdraví a pokynů pro první pomoc v případě nehody ke každému balení přípravku. Státní zdravotní ústav - centrum hygieny práce a nemocí z povolání svoje stanovisko formuluje z hlediska nutné ochrany bránících se osob v případě, že by bránící byl sám zasažen plynem i s přihlédnutím k možnému ohrožení zasažených útočníků.
Pepřový obranný sprej Nato OC

Pepřový obranný sprej Nato OC

Nato OC pepřový obranný sprej plněný 40ml obranné pepřové látky ke zvýšení osobní ochrany proti útočníkům. Pepřové obranná spreje nezanechávají trvalé následky. Při útoku způsobují zasažené osobě silné slzení, dušnost a pálení zasažených sliznic, stíží její orientaci v prostoru. Sprej zneškodní útočníka na 30 až 60 minut. Tento typ spreje působí i na osoby v silném podnapilém stavu a na bojová plemena psů. Spouštěcí mechanismus je navrřen tak, aby zamezil náhodnému spuštění či vlastnímu potřísnění při obraně. Lze použít i opakovaně.

Obranné spreje

Obranné spreje slouží k dočasnému zneschopnění útočníka a současně k jeho případnému označení neviditelnou barvou, která je znatelná pouze pod UV lampou. Obranné spreje se plní látkami, jako je Chloroacetopfenon (CN), Chlorbenzylidenmalonitril (CS) a Oleoresin Capsicum (OC). Látky způsobují palčivou bolest, dočasnou ztrátu vidění (pálení a slzení), obtížné dýchání (rýmu, kašel), nevolnost a sníženou koordinaci pohybů. Normální vidění se obnovuje často až za 24 hodin. Látka bývá uvolněna buď ve formě oblaku, tenkého pramínku (tekutá střela) nebo pěny. Působení látky OC je podle odborníků intenzivnější než CN nebo CS. Dobře působí i proti zdivočelým zvířatům.
Obranné spreje jsou účinné a spolehlivé prostředky k osobní ochraně. Jejich nevýhodou je jejich použití při větrném počasí. Tak jako ostatní aerosolové přípravky nesmí ani obranný sprej přijít do styku s přímým působením tepla.
Pro ženy a dívky jsou vhodné obranné spreje v provedení psacího pera, zapalovače nebo rtěnky, což nebudí pozornost pachatele. Potom záleží již na konkrétní situaci a nejvhodnějším okamžiku použití přístroje.

Slzný obranný sprej Nato CS

Slzný obranný sprej Nato

Nato CS je slzný obranný sprej se 40ml obranné látky ke zvýšení osobní ochrany proti útočníkům. Slzné obranné spreje nezanechávají trvalé následky. Při útoku způsobují zasažené osobě silné slzení a stíží její orientaci v prostoru. Spouštěcí mechanismus je navrřen tak, aby zamezil náhodnému spuštění či vlastnímu potřísnění při obraně. Lze používat i opakovaně.

Elektronické paralyzéry

Paralyzéry zlikvidují agresora okamžitě se sekundovým účinkem, aniž by byl zraněn. Při použití spínače umístěného v rukojeti a zasažení útočníka (dokonce i přes silnou vrstvu oděvu - 1,5 cm) dostane dotyčný elektrický výboj do neurosvalového systému. Paralyzéry působí na celé tělo útočníka; nejzranitelnějšími částmi jsou třísla, stehna, dolní část hrudního koše, ramena a týl, krk a šíje. Uvedené pomůcky využívají elektrošoku o napětí 75, 150 nebo 200 kV.
Paralyzér kombinovaný sobranným sprejem vypouští náplň například látku OC jedním z elektrických kontaktů. Přidáním obranného spreje se rozšířilo použití paralyzéru při obraně až na vzdálenost 2 až 3 m. K ovládání přístroje stačí pouze jedna ruka. Napadený může operativně použít ten způsob obrany, který je vhodnější, či oba způsoby vhodně kombinovat. Přístroj se tak stává účinnější a variabilnější.

Různé kombinace obranných prostředků

  • Obušek s paralyzérem, doplněný bombičkou s dráždivým sprejem.
  • Paralyzér se zábleskovým světlem, případně s dráždivým sprejem a sirénou apod.
Kombinované a vícefunkční přístroje mohou v některých případech obranu i zpomalit, protože výběr více možností zákonitě zpomaluje reakci obránce.

Druhem paralyzéru je i na dálku učinkující přístroj, který má zvláštní hlavu, která obsahuje dvě vystřelovací elektrody, dva stočené drátky (spojují elektrody s přístrojem) a výmetnou náplň stlačeného vzduchu nebo CO2. Maximální dostřel elektrod je omezen délkou drátků (asi 5 m). Elektrody mají ostré hroty a zasaženému útočníkovi mohou proniknout několik milimetrů do kůže. Výsledkem zásahu útočníka je jeho dezorientace, ztráta nervosvalové koordinace a okamžitá bezvládnost. Výhodou přístroje oproti běžnému paralyzéru je jeho dálkový účinek. Nepodaří-li se útočníka zasáhnout, lze jeho zvláštní hlavu odhodit a přístroj použít z blízka jako normální paralyzér.

Taktika použití obranných sprejů a paralyzérů

Individuální prostředek obrany jednotlivce je třeba si vyzkoušet, umět jej vždy spustit, a mít jej neustále na dosah k rychlé akci.

Při použití sprejů je nutné počítat se směrem proudění vzduchu a nepřivodit si tak problémy sobě samému (při silném protivětru).
Obranné spreje jsou konstruovány pro různé druhy použití - např. kratší či delší dostřik, různý rozptyl, jedno či vícekanálové. K výhodám patří zejména vysoká účinnost a spolehlivost při osobní ochraně a to i proti několika útočníkům. Vhodnost k použití proti psům a jiným zvířatům. Velikost spreje ho dovoluje nosit neustále u sebe (v kapse, kabelce apod.), nižší náklady oproti jiným prostředkům sebeobrany a bezpečnost použití. Spreje nezanechávají trvalé následky a lze je se zárukou skladovat i několik let.
Při pořizování paralyzérů dávejte výhradně přednost těm zařízením, která mají ergonomicky tvarovanou rukojeť. Paralyzéry se dají snadno umístit kamkoliv - do kapsy, pomocí páskového klipu nebo do autopřihrádky. Použití je rychlé a překvapivé. K dalším výhodám patří pěkný design, dostatečná plocha bezpečné zóny (k držení v ruce) a jednoduchá obsluha. Nemusíme mít obavy ze zásahu elektrošokem, i když nás útočník pevně drží. Jedinou mírnou nevýhodou je nutná občasná výměna baterií.

Účinky paralyzéru

  • Použití 1/4 sekundy - způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek.
  • Použití na 1až 3 sekundy - způsobí útočníkovi pád na zem a duševní otřes. Za okamžik je útočník znovu schopen se postavit.
  • Použití na 4 až 5 sekund - způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.

Plynové pistole

Plynové pistole slouží k vystřelování látky s dráždivým účinkem (jako u sprejů) až na vzdálenost 5 metrů. Trh nabízí slzotvorné náboje s dráždivou látkou CN, CS a PV (Nonivamid - technický pepř). Mohou vystřelovat i signální nábojky nebo nábojky akustické, které jsou uzpůsobeny pro vytvoření hlukového efektu. Plynové pistole mají většinou podobu pistole nebo revolveru některé renomované firmy a k jejich přednostem patří i odstrašující účinek zvukového a světelného efektu při střelbě. Například plynových revolverů je celá řada. Jsou nabízeny ve třech variantách jako startovací, plynové a poplašné. Prodej těchto zbraní je povolen jen osobám starším 18 let. Zbrojní průkaz není třeba. Tato výhoda se může v některých případech změnit v nevýhodu. Především při použití plynové pistole proti útočníkovi, který je ozbrojen pistolí opravdovou. Tím ho můžeme vyprovokovat k činu, který ani původně neplánoval. Plynová pistole se tak stává pro obránce hrozbou. Zkušenosti policistů to jenom potvrzují.

Důležité upozornění
Po použití sprejů, paralyzérů nebo plynové pistole je nutné ihned přivolat Policii a zůstat na takovém místě, kde nám již nehrozí nebezpečí a odkud lze zároveň sledovat případný další pohyb útočníka.
Naše nabídkaZabezpečovací zařízení       Poradna       Právní doložka       Mapa stránek       Kontakt