zabezpečovací a požární technika
          bezpečnostní dveře a trezory
                    zabezpečení objektů a vozidel


ČIP plus s.r.o.

Alarmy a zabezpečovací zařízení

Vítejte na stránkách firmy ČIP plus s.r.o. Naše firma se již druhé desetiletí zabývá elektrickou zabezpečovací technikou, požární signalizací, mechanickým zabezpečením a auto alarmy. V oblasti bezpečnostní techniky provádíme projekci, dodávku, nonstop servis a připojení na pult centrální ochrany. Samozřejmostí jsou montáže bezpečnostních dveří, zámků, bezpečnostních fólií a automatických vrat. Kromě zabezpečení firem, domů a bytů provádíme také zabezpečení vozidel a soudní znalectví v oboru. Jsme členy asociace Grémium Alarm, máme certifikát národního bezpečnostního úřadu a splňujeme podmínky České asociace pojišťoven. Naší kvalitu a profesionalitu v oblasti zabezpečení objektů pořární a bezpečnostní signalizací ocenilo svými zakázkami několik bankovních domů, úřadů a významných firem. Stejně kvalitní a profesionální bezpečnostní technika, jakou požíváme při zabezpečení těchto velkých zakázek, bude v případě vašeho zájmu o naše služby nabídnuta i Vám. Naše dlouholeté zkušenosti nám jasně ukazují, jak je výhodné, investovat do kvalitnáho bezpečnostního zařízení.

  

Nejoblíbenější

Minialarmy
Požární
hlásiče
Zabezpečovací
systémy
Pepřové
spreje
Atrapy
kamer
Výstražné
tabulky
Internetový obchod se zabezpečovacími systémy a alarmy
O firmě
Požární bezpečnost v domácnostech
Napsal Petr Honzík   
Thursday, 15 March 2007

Požární bezpečnost a požární hlásičeČím dál častěji slyšíme o vzniku požáru v domácnostech a průmyslových objektech. Proto jsme pro Vás připravili krátké shrnutí a několik rad, jak případné riziko vzniku požáru minimalizovat. Případně, jak se zachovat, pokud se stanete účastníky vzniklého požáru. Tento současný problém nelze brát na lehkou váhu. Nikdo si totiž nemůže být jist, zdali nebude i on dalším účastníkem vzniklého požáru.

Požáry v domácnostech a jak jim předcházet

Každým rokem dochází v našich domácnostech k více jak 2500 požárům, při nichž přijde o život téměř 100 lidí a na 500 osob je zraněno. Hlavním podílem na těchto požárech je lidská neopatrnost a nedbalost při vaření, kouření a manipulaci s otevřeným ohněm. Dnešní domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením z hořlavých a vznětlivých materiálů. Naproti tomu požární ochrana a protipožární vybavení domácností silně pokulhává za vybavením domácností ve vyspělých státech Evropy. A proto i nevhodně odložená cigareta nebo svíčka může změnit bezpečí Vašeho domova v hořící past. V takovéto pasti už zbývá na záchranu jen několik okamžiků. Hasiči často nalézají v doutnajících troskách jen bezvládná těla osob, kterým není pomoci. Přitom prevence proti požáru a rychlost informovanosti o vzniklém požáru zachraňuje životy i majetek.

Jak předcházet vzniku požáru

Vznik požáru nelze vyloučit a je třeba s ním počítat. Nejlepší obranou a nezbytným předpokladem je včasné zjištění a rychlý zásah. Ten dovede zachránit lidské životy i majetek. Málokdo si však uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří ale zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je totiž rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadechnutí jsou smrtelná. Navíc toxický kouř prohlubuje spaní, a tak se oběti požáru udusí během spánku bez možnosti záchrany. Jedinou ochranou je v tomto případě včasné varování. Zde doslova platí, lepší je, když Vás budí hlásič nežli hasič.

Jak vybrat požární hlásič

Na trhu se dnes nalézá pestrá nabídka požárních hlásičů, začínající na ceně něco málo přes dvě stě korun. Lze si zvolit hlásiče detekující kouř nebo hořlavé plyny. Požární hlásiče se montují na strop místnosti ve které předpokládáme vznik požáru. Ve většině případů to jsou kuchyně, obývací místnosti, a hlavně ložnice. Některé požární hlásiče dovolují vzájemné propojení a šíření poplachu. Pokud vznikne požár v jedné místnosti, houkají všechny hlásiče a tím Vás včas upozorní. Montáž požárních hlásičů je velmi jednoduchá. Jsou vybaveny baterií a sirénou, a tak je stačí přišroubovat nebo přilepit na strop místnosti.
Požár panelového domu.Požár víkendové chaty

Desatero požární prevence

Stačí pouze málo a nebezpečí vzniku požáru může být sníženo na minimum. Bohužel často také stačí málo a toto nebezpečí může být extrémně zvýšeno. Nepatrná investice a několik pravidel můžou zajistit několikanásobně větší bezpečí pro Vás a vaše blízké. Nabízíme vám několik základních rad pro bezpečnější domov:
  1. Při manipulaci s ohněm zbytečně neriskujte, nenechávejte oheň bez dozoru. Při kouření a odkládání nedopalku dávejte pozor na jeho dostatečné uhašení.
  2. Zamezte dětem přístup ke zdrojům ohně jako jsou zapalovače, sirky nebo hořlavé látky. Vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán.
  3. Udržujte v řádném stavu elektroinstalaci, spotřebiče a plynové rozvody.
  4. Vhodně ukládejte hořlavé látky v souladu s pravidly jejich užívání, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a nikdy je nepoužívejte jako podpalovače.
  5. Buďte v domácnosti vybaveni funkčními hasicími prostředky jako jsou hasicí přístroje a hasicí spreje. Udržujte v dobrém technickém stavu zdroje vody.
  6. Předcházejte rozšíření případného požáru instalací požárních hlásičů. Elektronika je velmi často citlivější a rychlejší než člověk.
  7. Únikové cesty, chodby a schodiště udržujte volné tak, aby v případě nouze mohlo dojít k bezproblémové evakuaci a rychlému vedení hasebního zásahu.
  8. Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny a kouřovody. Topidla a kotle udržujte v řádném technickém stavu.
  9. Žhavé a horké látky jako je rozpálený plech nebo žhnoucí popel ukládejte na bezpečné místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek.
  10. Při vybavování bytu a pořizování věcí investujte do kvalitnějších materiálů zaručujících nižší vznětlivost.

Co dělat při vzniku požáru

Pokud dojde k závažné situaci či vzniku požáru, okamžitě kontaktujte nejbližší požární služebnu nebo záchranáře na telefonních číslech 150 nebo 112. Vždy zachovejte chladnou hlavu a nepodléhejte panice. Nesnažte se uhasit velký požár vlastními silami. Nejdříve zachraňujte životy a potom teprve majetek. Při ohlašování požáru vždy první uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, a případně důležité okolnosti, které by mohly zefektivnit samotný zásah. Nakonec uveďte své jméno a kontakt. Pamatujte si, že investovat do zajištění svého života a života svých blízkých se vždy vyplatí. Škody způsobené požárem, pokud jdou vůbec vyčíslit, vždy mnohonásobně překračují náklady vynaložené na pořízení požárního hlásiče a hasicího přístroje.

Statistika požárů v ČR

Rok200120022003200420052006
Požárů   18 536    20 450    21 503   21 188   20 681   20 262
Domácnosti   2 353   2 512   2 963   2 616   2 614   2 631
Obětí99109141126139144

Požár panelového bytu.Požár rodinného domu.

Naše nabídka požárních hlásičů s alarmem

Kouřový požární hlásič.
Kouřový požární alarm a
detektor v jednom LX98A
Kouřový požární hlásič s testem.
Kouřový požární alarm a
detektor v jednom SD-191
Detektor hořlavých plynů s alarmem.
Detektor hořlavých plynů s
alarmem GS-133

Náš tip

zabezpečovací systém

Ptakoviny, hodiny jdouci pozpatku, vanocni darek

Atrapy Kamer


Atrapa bezpe4nostn9 kamery

Bazenovy alarm
Zabezpečovací zařízení       Poradna       Právní doložka       Mapa stránek       Kontakt