zabezpečovací a požární technika
          bezpečnostní dveře a trezory
                    zabezpečení objektů a vozidel

O firmě arrow Profil společnosti arrow Záruční a servisní podmínky
s_zaruka.jpg

Záruční a servisní podmínky

Záruční servis: Záruční servis je poskytován na dodávku materiálu dle záručních podmínek dodavatelů jednotlivých technologických částí a komponentů zabezpečovacích systémů v min. délce 24 měsíců ode dne předání systému uživateli. Na kvalitu montážních prací je poskytován standardně v délce 24 měsíců. Ve Smlouvě o záručním servisu budou délky záručních lhůt jednotlivých komponentů termínově specifikovány. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození zařízení, škody způsobené neodbornou manipulací obsluhujícími osobami nebo zásahem vyšší moci.
Pozáruční servis: Na základě uzavření Smlouvy o pozáručním servisu na instalované zabezpečovací systémy je pozáruční servis garantován po dobu min. 10 let po skončení záruční lhůty.
Servisní pohotovost: Pohotovostní servis zabezpečuje naše firma nepřetržitě po dobu 24 hod. V kterýkoliv kalendářní den, s časovým termínem nástupu k odstranění vzniklé poruchy max. do 6 - 24 hod. (dle dohody s jednotlivými uživateli) od oznámení závad uživatelem. Za zvýšenou finanční úhradu může být dohodnut termín na odstranění závady i kratší.Zabezpečovací zařízení       Poradna       Právní doložka       Mapa stránek       Kontakt