zabezpečovací a požární technika
          bezpečnostní dveře a trezory
                    zabezpečení objektů a vozidel

O firmě arrow Poradna arrow Krajní nouze
cat_nouze.jpg

KRAJNÍ NOUZE

§ 14 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.)

Pojem:
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

Při krajní nouzi jde o střetnutí dvou zákonem chráněných zájmů, přičemž na záchranu jednoho z nich je nutno obětovat zájem druhý (např. je zapotřebí strhnout střechu sousedního domu, a tím vlastníka poškodit, aby se zabránilo šíření požáru nebo je nutné poškodit majetek, aby mohl být zachráněn lidský život).
Podobně jako u nutné obrany je k činu v krajní nouzi oprávněn každý, tedy nejen ten, jehož zájmy jsou ohroženy ale i ten, jehož zájmy ohroženy nejsou.

Podmínky krajní nouze

1. Odvrací se nebezpečí, které hrozí zájmům chráněných zákonem
Nebezpečí je stav hrozící poruchou zájmů chráněných zákonem, způsobeno živelní silou (požár způsobený bleskem, povodeň), člověkem (úmyslně založený požár, záplava vzniklá vypuštěním rybníka, duševně nemocný člověk, o kterém je to známo, ohrožující své okolí apod.), rozzuřeným zvířetem, pokud nebylo poštváno člověkem. Také zde zákon dovoluje odvracet nebezpečí hrozící jak zájmům společnosti, tak i jednotlivci.
2. Nebezpečí hrozí přímo, tzn. bezprostředně
Nebezpečí musí přímo hrozit. Nepůjde o krajní nouzi, jestliže nebezpečí již pominulo nebo ani tehdy, když nebezpečí hrozí teprve v budoucnosti, např. v souvislosti s nějakou událostí, která nastane v budoucnu.
3. Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak
Nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak, než činem v krajní nouzi, např. přivoláním dalších osob, útěkem apod.
4. Způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil
Způsobený následek musí být méně závažný než ten, který by vznikl, kdyby k jednání v krajní nouzi nedošlo. Přednost má např. ochrana života a zdraví před ochranou majetku porucha chráněných vztahů je obecně závažnější než pouhé jejich ohrožení.
5. Ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost jej snášet
Povinnost snášet nebezpečí má například voják při střetnutí nepřítelem, hasič při záchranných pracích, policista při zákroku proti pachateli.

Vybočení z krajní nouze

O vybočení z mezí krajní nouze půjde, jestliže nebude splněna některá z níže uvedených podmínek:
  • nebezpečí hrozilo zájmu chráněnému zákonem
  • jednání nebylo provedeno v době, kdy nebezpečí bezprostředně hrozilo
  • nebezpečí nebylo možno za daných okolností odvrátit jinak
  • způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který ze vzniklého nebezpečí hrozil

Příklad

Řidič plně naloženého nákladního vozidla projížděl ulicí přes město. Náhle mu do cesty vběhl opilý člověk. Řidič, aby opilého nepřejel, strhl vozidlo na značně frekventovaný chodník, kde jen náhodou nebyl nikdo zraněn a narazil do výkladní skříně, kde pracovali dva aranžéři, z nichž jeden byl na místě usmrcen a jeden těžce raněn. V daném případě půjde o vybočení z mezí krajní nouze, protože následek byl ještě závažnější než ten, který hrozil.Naše nabídkaZabezpečovací zařízení       Poradna       Právní doložka       Mapa stránek       Kontakt